Відповідальність у сфері екології
Невід’ємний напрям стратегії розвитку компанії, яка вибудовує економічне й максимально безпечне для довкілля виробництво. Пріоритетом для «Донбасенерго» залишається збереження природного потенціалу міст присутності для нинішнього й наступних поколінь сімей енергетиків.
ПОЛІТИКА ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА декларує основні цілі й завдання компанії щодо попередження негативного впливу виробництва на природу і людину.
Реалізація Політики в галузі охорони довкілля ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» базується на наступних принципах
 • Зусилля «Донбасенерго» спрямовані на постійне скорочення негативного навантаження на довкілля: пріоритетом компанії є запобігання кризовим явищам і збереження природного потенціалу в регіоні присутності

 • В межах СЕМ діяльність у сфері охорони довкілля характеризується комплексністю, ефективністю, результативністю

 • Політика закріплює зобов’язання компанії щодо суворого дотримання природоохоронного законодавства й виконання внутрішніх нормативів

 • Ефективне партнерство із зовнішніми суб’єктами природоохоронної діяльності є невід’ємним елементом корпоративної екологічної відповідальності: «Донбасенерго» залишається активним учасником національних і міжнародних програм із захисту довкілля

 • Компанія постійно підвищує стандарти й ефективність власної природоохоронної діяльності, поступово досягаючи оптимальних показників впливу на довкілля

 • Досягнення цілей природоохоронної діяльності можливе лише за умови зацікавленості й об’єднання зусиль усіх співробітників компанії

 • Ефективність системи екологічного менеджменту забезпечують кваліфіковані й відповідальні співробітники компанії

 • Охорона водних ресурсів, млн грн
  2014 5.4
  2015 5.3
  2016 5.7
 • Захист і реабілітація ґрунту, млн грн
  2014 0.3
  2015 0.7
  2016 0.4
 • Науково-дослідні роботи, млн грн
  2014 2.28
  2015 0
  2016 0.03
 • Збереження біорозмаїття й життєвого середовища, млн грн
  2015 0
  2016 0.115
 • Радіаційна безпека, млн грн
  2014 0.004
  2015 0.004
  2016 0.003
 • Охорона атмосферного повітря, млн грн
  2014 39.31
  2015 4.62
  2016 4.03
 • Поводження з відходами, млн грн
  2014 16.65
  2015 16.76
  2016 20.49
Загальні витрати з охорони довкілля й виконання природоохоронного законодавства, млн грн
2014 63.94
2015 27.38
2016 30.85
Екологічні параметри впливу за ТЕС
 • Старобешівська ТЕС
 • Атмосферне повітря
  2014 96.1 тис. т
  2015 81.4 тис. т
  2016 97.0 тис. т

  Збільшення обсягів викидів пояснюється збільшенням виробництва електроенергії, змінами в структурі паливоспоживання і якості палива.

 • Водні ресурси
  2014 19565.4 тис. м3
  2015 17940.6 тис. м3
  2016 18800 тис. м3

  Збільшення обсягів водокористування обумовлене зростанням обсягів виробництва електроенергії.

 • Відходи
  2014 640.3 тис. т
  2015 538.6 тис. т
  2016 536.2 тис. т

  Зменшення обсягів утворення відходів, зокрема золошлакових, обумовлене зниженням попільності палива, що використовувалось протягом 2016 року.

 • Слов’янська ТЕС
 • Атмосферне повітря
  2014 15.2 тис. т
  2015 37.7 тис. т
  2016 56.6 тис. т

  Збільшення обсягів викидів пояснюється збільшенням виробництва електроенергії, змінами в структурі паливоспоживання і якості палива.

 • Водні ресурси
  2014 14255 тис. м3
  2015 17466.7 тис. м3
  2016 10400 тис. м3

  Зменшення обсягів водокористування обумовлене своєчасним якісним ремонтом систем водопідведення й оптимізацією процесу водоспоживання.

 • Відходи
  2014 138.2 тис. т
  2015 246.7 тис. т
  2016 341.9 тис. т

  Збільшення утворення відходів пов’язане зі збільшенням вироблення електроенергії та проведенням ремонтних робіт.

сума нарахованого екологічного податку
2014 108.6 млн грн
2015 123.1 млн грн
2016 260.4 млн грн

В рамках реалізації Політики ПАТ «Донбасенерго» у сфері охорони навколишнього середовища і функціонування системи екологічного менеджменту компанією розроблено й затверджено Цілі і задачі на 2017 рік
1. Забезпечити впровадження й результативне функціонування системи екологічного менеджменту у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2015:
- забезпечити всіма необхідними ресурсами впровадження і функціонування системи екологічного менеджменту, підтвердження міжнародним органом із сертифікації відповідності СЕМ вимогам стандарту ISO 14001:2015.
Задача вирішується через:
- розробку єдиних підходів до управління екологічними аспектами і ризиками, обов’язкових процедур з функціонування СЕМ в компанії;
- навчання персоналу з вимог стандарту ISO 14001:2015;
- запровадження обов’язкових процедур СЕМ;
- аналіз результативності існуючої СЕМ;
- аналіз результатів перевірки й розробки коригуючих заходів;
- проведення передсертифікаційного аудиту з подальшим усуненням невідповідностей, що було виявлено;
- підтвердження міжнародним органом із сертифікації відповідності існуючої СЕМ вимогам міжнародного стандарту.
2. Ефективно управляти ідентифікованими екологічними аспектами з метою запобігання їх розвитку до рівня істотних:
- виконувати всі необхідні заходи щодо управління екологічними аспектами, відповідно до ідентифікованих процедур управління на основі виконаної оцінки екологічних аспектів.

3. Забезпечити відповідність об’єктів технічним характеристикам і виконання технологічних операцій з метою запобігання негативному впливу на довкілля:

- виконати попереджувальні заходи, спрямовані на запобігання негативним наслідкам для навколишнього середовища при здійсненні господарської діяльності – ремонтні та профілактичні роботи котельного й очисного обладнання корпусів 7А і 7Б енергоблоку №7, а також котлів №№6,7 неблокової частини.
4. Знизити валові обсяги викидів твердих часточок до 154 тон на рік:
- знизити концентрацію викидів твердих часточок від ППЦ до 50 мг/м3 за рахунок реконструкції пилоочисного обладнання пилоприготувального цеху: 1 етап – розробка та узгодження проектної і робочої документації з реконструкції пилоочисної установки – буде завершений до кінці 2017 року.
5. Знизити споживання електроенергії на власні потреби:
- знизити споживання електроенергії за рахунок заміни люмінесцентних ламп на світлодіодні енергозберігаючі LED світильники.
6. Забезпечити збереження водних біоресурсів:
- знизити вплив виробничої діяльності Слов’янської ТЕС на біоресурси через встановлення рибозахисного електроградієнтного пристрою типу ЕГРЗ – М на береговій насосній станції №2.
7. Запровадити систему обліку й раціонального використання технічної води:
- запровадити автоматичну систему контролю використання технічної води для оперативного отримання достовірних даних щодо витрат та обсягу води, що забирається береговими насосними станціями №1 і №2а з формуванням режимних листів та звітів. 1 етап – розробка і затвердження проектної документації – буде завершений до кінця 2017 року.